Kết quả phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao tại Trại giam Phú Sơn

21-09-2020 09:00

Trong  giai đoạn 2014-2018, việc phối hợp  giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Trại giam Phú Sơn 4 tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho phạm nhân đã đạt đượt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác thư viện góp phần vào công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân nhằm giúp phạm nhân tự chuyển biến trong nhận thức đến hành động theo hướng chân – thiện – mỹ để sớm được trở lại với cuộc sống cộng đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an tại chương trình số 2645/Ctr-BVHTTDL-BCA, ngày 08/8/2014 về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014 - 2018; ngày 07/7/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trại giam Phú Sơn 4-Bộ Công an đã ký kế hoạch liên tịch số 949/KHTL-SVHTTDL-TGPS4 nhằm tăng cường sự phối hợp và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4, góp phần tích cực các công tác cảm hóa phạm nhân; rèn luyện nhân cách, lối sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức của phạm nhân để họ sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.Để đảm bảo triển khai kế hoạch phối hợp theo đúng tiến độ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở kế hoạch liên tịch số 949/KHTL-SVHTTDL-TGPS4 về mục đích, nội dung, ý nghĩa; đồng thời giao trực tiếp cho các phòng  (quản lý Văn hóa, Thể dục Thể thao), các đơn vị: Thư viện tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Bảo tàng tỉnh nghiên cứu, triển khai các nội dung của kế hoạch , đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong 4 năm triển khai kế hoạch liên tịch, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trại giam Phú Sơn 4 tổ chức được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục phạm nhân. 
 Sở chỉ đạo Thư viện tỉnh đã phối hợp với  Trại giam Phú Sơn 4 xây dựng 05 thư viện dành cho phạm nhân.  Sau khi khánh thành, đưa vào sử dụng, các thư viện đều hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành một môi trường văn hóa giúp cho phạm nhân có điều kiện tìm hiểu rõ về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời có cơ hội thuận lợi nắm bắt thông tin tri thức về nhiều mặt để mỗi phạm nhân nhận tự thức rõ hơn về những việc mình đã làm; xác định ý thức trách nhiệm của bản thân đối với việc tích cực cải tạo để sớm được trở lại với cuộc sống cộng đồng.Thư viện tỉnh cũng đã thực hiện luân chuyển 15.000 lượt bản sách đến các thư viện (mỗi đợt luân chuyển từ 400 - 500 bản sách, 03 tháng đổi một lần) nhằm tăng cường lượng sách cho phạm nhân tìm đọc. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Trại giam và các phân trại thực hiện công tác tuyên truyền về sách và giá trị của sách trong cuộc sống, về văn hóa đọc đến phạm nhân nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, học và làm theo sách thông qua nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức “Thi cảm nhận về sách” trong phạm nhân từ các phân trại; tổ chức triển lãm ảnh và trưng bày giới thiệu sách với chủ đề “Sách - Người bạn người thầy”; “Sách - Nguồn tri thức vô tận”; “Sách là nguồn tri thức giúp phạm nhân rèn luyện nhân cách”; tuyên truyền thông qua các câu châm ngôn, danh ngôn về  sách, văn hóa đọc với cuộc sống tại thư viện các phân trại, tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sách và tuyên truyền về văn hóa đọc tại Ngày hội Văn hóa-Thể thao Trại giam Phú Sơn 4 tổ chức hằng năm.
Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã thực hiện 11 buổi chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân của trại giam, các bộ phim truyện, phim tài liệu Việt Nam do Cục Điện ảnh phát hành (phim truyện Những người viết huyền thoại, Nhà tiên tri, Cánh đồng hoang, Đừng đốt, Kim Đồng, Mùi cỏ cháy, Mắt biển, Biên cương, Nỗi đau ma túy... phim tài liệu (K10, tầng sâu bình yên, Quay phim chiến trường, Ta còn gửi lửa trong than).Theo chương trình hoạt động của Cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt I/2015, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã biểu diễn 01 buổi phục vụ cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân tại phân trại số 1.Trong năm 2016 - 2017, Đoàn nghệ thuật tỉnh đã thực hiện 04 buổi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4.Về hoạt động thể thao, năm 2015 và năm 2017, Sở VH,TT&DL chỉ đạo phòng Quản lý TDTT và các đơn vị sự nghiệp thể thao phối hợp với tổ chức Hội thao cán bộ, chiến sỹ Tổng cục VIII (tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, quần vợt).
Và để tiếp tục phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4 phù hợp với điều kiện thực tế, ngày 8/8/2020, tại Trại Giam Phú Sơn 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trại giam Phú Sơn 4 đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4 giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung như:  Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2015 - 2018, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4, góp phần tích cực trong công tác cảm hóa phạm nhân; rèn luyện nhân cách, lối sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức của phạm nhân để họ sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng; không tái vi phạm pháp luật, trở thành người có ích cho xã hội.Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, năm 2020: 02 buổi/01 năm; từ năm 2021- 2025: 06 buổi/năm.Tổ chức chiếu phim lưu động, năm 2020: 03 tháng/01 buổi; từ năm 2021 - 2025: 01 tháng/01 buổi. Tổ chức triển lãm - giới thiệu tài liệu, hiện vật: 02 triển lãm (trong giai đoạn 2020 - 2025).Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo: 1 năm/01 lần.Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác: Phối hợp thành lập 02 phòng đọc sách tại Phân trại số 5 và khu lao động sản xuất; tiếp tục thực hiện luân chuyển sách, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện tại các phân trại; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân ngày Sách Việt Nam; phối hợp chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền tại các phân trại nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để Trại giam Phú Sơn 4 tổ chức tốt các hội thi, hội diễn, liên hoan; tham gia thành viên Ban Giám khảo, Tổ thư ký các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ.Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao: Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn tổ chức các giải thể thao truyền thống của cán bộ, chiến sỹ công an thuộc Trại giam Phú Sơn 4; tổ chức các giải thể thao giao hữu, cầu lông, quần vợt giữa cán bộ, chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với cán bộ, chiến sỹ thuộc Trại giam Phú Sơn 4; mời đơn vị tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022./.T. Hà 

 QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5618

Tổng truy cập: 323806