Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

21-09-2020 09:04

Ngày 17/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh phát động,  trong giai đoạn 2015-2020 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đã tích cực tham gia hưởng ứng, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Với những nỗ lực phấn đấu trong phong trào thi đua, 5 năm qua các tập thể, cá nhân đã được nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 03 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể, 13 cá nhân được tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên 30 lượt tập thể và 200 lượt cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh; 19 tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen, Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Cùng tại hội nghị, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trong  6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu ban hành và hướng dẫn các văn bản quản lý Nhà nước trên 04 lĩnh vực;  cụ thể hoá và ban hành35 kế hoạch, 1.839văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện kịp thời xử lý, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngành quản lý đặc biệt là việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch viêm đường hô cấp do vi rút Corona gây ra tại các điểm di tích, doanh nghiệp,cơ sở lưu trú du lịch. Các hoạt động (triển lãm, nghệ thuật…) mừng Đảng, mừng Xuân đặc biệt là  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Tập trung cao cho công tác chuẩn bị tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên đạt được một số kết quả nhất định. 

 

 

Nhiệm vụ 6 tháng của toàn ngành  được đề ra với các nội dung: Tổ chức tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo nhiệm vụ được giao, kế hoạch đề ra; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 103 năm khởi nghĩa Thái Nguyên (30/8/1917-30/8/2020); 23 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên (01/11/1997-01/11/2020); 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hướng dẫn việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề cương đề án Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thái Nguyên.        Tham gia các hoạt động do Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch tổ chức theo kế hoạch; tổng kết cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc; tổ chức hội thi về gia đình, thiếu nhi kể chuyện theo sách...Xây dựng 02 mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã; cấp sách cho 36 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.Tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Sở VH,TT&DL với  Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật.Kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11); đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng bản, tổ dân phố văn hoá”, “Cơ quan văn hoá”; rà soát kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành quản lý; phối hợp thực hiện 12 chuyên mục truyền hình phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Nếp sống văn hoá và gia đình”.Tuyên truyền Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).Tổ chức các hoạt động (chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thư viện, triển lãm…) theo kế hoạch.
 Đăng cai, tổ chức các giải toàn quốc, cấp tỉnh, ngành; tham gia các giải toàn quốc, tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch.Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 17/5/2012 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng nhằm tạo bước phát triển thể dục thể thao Thái Nguyên đến 2020; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khoá (XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
Thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 03/8/2017 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về xây dựng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đăng cai tổ chức chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XX/2020.Xây dựng và hoàn thiện 02 đề án (Phố đi bộ-Chợ đêm trung tâm thành phố Thái Nguyên; phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030); triển khai thực hiện các nội dung hoạt động du lịch đã ký kết. Thực hiện quảng bá và tuyên truyền du lịch Thái Nguyên tại các hoạt động hội chợ, triển lãm, trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Nhân dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị cũng  đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn ngành. (Phùng Hà)QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6375

Tổng truy cập: 649526