Khảo sát xếp hạng di tích chùa Cao Báng

23-09-2021 09:28

Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp huyện Phú Bình tổ chức khảo sát chùa Cao Báng  (thuộc xã Tân Kim, huyện Phú Bình). Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai (Giám đốc Sở VHTTDL), Nguyễn Ngô Quyết (Bí thư huyện ủy Phú Bình) cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, đại diện các phòng chuyên môn của Sở và huyện Phú Bình.

Đoàn khảo sát đã đi thực tế, đánh giá lịch sử di tích, các hiện vật hiện còn lưu giữ được tại di tích, hiện trạng di tích và đất di tích chùa Cao Báng.  

Qua khảo sát, Đoàn đánh giá cao công tác bảo tồn giá trị di tích của xã Tân Kim và nhân dân địa phương. Đây là di tích có giá trị lịch sử, gắn liền với sự phát triển của địa phương. Kết quả khảo sát làm căn cứ để đoàn tổng hợp, nếu di tích đủ điều kiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng theo quy định của Luật di sản văn hóa.

Ngọc LanQUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6442

Tổng truy cập: 649514