Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

11-12-2020 10:38

Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

/documents/3404436/0/Ti%E1%BA%BFp+nh%E1%BA%ADn+h%E1%BB%93+s%C6%A1+t%E1%BA%A1i+TT+ph%E1%BB%A5c+v%E1%BB%A5+HHC.signed.signed.pdf/4a9ea16c-0594-4e32-ab6a-6cee8ec48030QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3337

Tổng truy cập: 364514