Mở thầu hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu thi công xây dựng tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế

10-01-2020 10:15

Ngày 26/12/2019,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã tổ chức lễ mở thầu hồ sơ  đề xuất về kỹ thuật của gói thầu Thi công xây dựng:Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên.

Tham dự lễ mở thầu gồm: Đại diện chủ đầu tư Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Công ty TNHH Kiến trúc và chuyển giao công nghệ xây dựng HMP đại diện đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.Đại diện các nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp: Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Văn hóa. Liên danh Công ty  CP xây dựng và bảo tồn công trình văn hóa và Công ty CP đầu tư Nam –INVET, Công ty CP Mỹ thuật Trung ương
Sau lễ mở thầu hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu kết thúc, chủ đầu tư giao cho đơn vị tư vấn đấu thầu tập trung thực hiện đánh giá các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu thi công xây dựng công trình theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật tham dự bước mở hồ sơ về mặt tài chính đảm bảo kế hoạch đã duyệt và theo đúng quy định hiện hành.


Ng. Luyến QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3838

Tổng truy cập: 561384