Ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

16-04-2021 16:27

         Ngày 15/4/2021,tại huyện Định Hóa, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và UBND huyện đã họp, cùng trao đổi thảo luận và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa.

Đ/c Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Sở VH,TT&DL 
và đồng chí Nguyễn Minh Tú-Chủ tịch UBND huyện Định Hóa ký kết quy chế phối hợp

         Nội dung của quy chế phối hợp gồm xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng và sinh thái Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; lập hồ sơ khoa học di tích, di sản văn hóa phi vật thể và sưu tầm hiện vật lịch sử văn hóa; thực hiện quy hoạch, đề án, dự án tu bổ di tích, sinh thái, cảnh quan và môi trường; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị  di tích; tuyên truyền, quảng bá, tổ chức lễ hội, thu hút khách gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Cũng tại chương trình ký kết quy chế phối hợp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động “Trải nghiệm về nguồn-ATK Thủ đô gió ngàn”, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá văn hóa, du lịch Thái Nguyên thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng và giàu tính nhân văn tại Khu di tích lịch sử ATK; giáo dục truyền thống sử cách mạng tới thế hệ trẻ đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên thông qua hình thức trải nghiệm thực tế tại ATK; việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sẽ liên kết điểm du lịch tại Khu di tích lịch sử, sinh thái ATK Định Hóa với các điểm du lịch khác trong tỉnh nhằm phát triển chuỗi du lịch lịch sử - giáo dục - sinh thái tại Thái Nguyên; nâng cao nhận thức của người dân quanh khu di tích về du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nhấtt là các gia đình trong vùng và xung quanh khu di tích.  

         Theo quy chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa sẽ thường xuyên thông báo các công việc phát sinh; định kỳ 6 tháng, hằng năm hai bên có trách nhiệm gửi các báo cáo hoạt động để các bên cùng nắm bắt thông tin, thuận lợi cho công tác phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng, sinh thái gắn với phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn./.

TH

 QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6636

Tổng truy cập: 649477