Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 19, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3855 506       Fax: 0208.3855 506

Email: sovhttdl@thainguyen.gov.vn   Website: sovhttdl.thainguyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

0208

Di động

Email

@thainguyen.

gov.vn

1

Nguyễn Thị Mai

Giám đốc

3,851,726

0912.580546

maint

2

Trần Cơ Trường

PGĐ

3,854,884

0979.857345

truongtc

3

Lê Thị Thu Hà

PGĐ

3.871729

0912.735456

Haltt

4

Nguyễn Văn Ngọc

PGĐ

 

0963.899996

ngocnv

 

Văn phòng 

 

 

 

5

Trần Thị Nguyệt Nga

Chánh VP

3,851,730

0912.805050

ngattn.sovh

6

Lưu Công Thắng

Phó CVP

 

0948.423888

thanglc.sovh

7

Vũ Ngọc Lan

Phó CVP

3,857004

0914853753

lanvn

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

 

 

8

Dương Quang Huy

T. Phòng

3,758,776

0913.347422

huydq.sovh

9

Đặng Thị Kim Oanh

Phó phòng

3.655685

0915.200889

oanhdtk.sovh

 

Thanh Tra 

 

 

 

10

Đào Quang Thành

Chánh TTra

3,855,345

0912.002553

thanhdq.sovh

11

Phạm Tuyết Bảo

Phó chánh TTra

 

0915.213809

baopt.sovh

 

Phòng Tổ chức pháp chế

 

 

 

12

Lê Thị Thu Hiền

T. phòng

3.858805

0917.302933

hienltt.sovh

13

Phạm Thị Quỳnh Thoa

Phó phòng

3.657609

0913.286112

Thoaptq.sovh

 

Phòng Quản lý Văn hóa

 

 

 

14

Dương Thùy Phương

Phó phòng

3,851732

0943.884455

phuongdt.sovh

 

Phòng Quản lý TDTT 

 

 

 

15

Tạ Đình Chiến

Phó phòng

3.855865

0912.500612

chientd.sovh

16

Vũ Thị Đào

Phó phòng

3.855079 

0977.518583

daovt.sovh

 

Phòng Quản lý Du lịch 

 

 

 

17

Hoàng Văn Quý

T. Phòng

3,751,821

0984.100350

quyhv.sovh

18

Phạm Thu Hương

Phó phòng

3,657,375

0913.526390

huongptt.sovh

 

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

 

 

 

19

Trần Thị Nhiện

T. Phòng

3,851,731

0982.530070

nhientt.sovh

20

Nguyễn Đình Hưng

Phó phòng

3,657,089

0973474171

hungnd.sovh

 

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình  

 

21

Nguyễn Mạnh Thường

Phó phòng

 

0915.015329

thuongnm.sovh

22

Hà Mai Hiên

Phó phòng

3,759,404

0973.321428

hienhtm.sovh

 

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3276

Tổng truy cập: 364514