Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 19, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3855 506       Fax: 0208.3855 506

Email: sovhttdl@thainguyen.gov.vn   Website: sovhttdl.thainguyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

0208

Di động

Email

@thainguyen.

gov.vn

1

Nguyễn Thị Mai

Giám đốc

3,851,726

0912.580546

maint

2

Trần Cơ Trường

PGĐ

3,854,884

0979.857345

truongtc

3

Lê Thị Thu Hà

PGĐ

3.871729

0912.735456

Haltt

4

Nguyễn Văn Ngọc

PGĐ

 

0963.899996

ngocnv

 

Văn phòng 

 

 

 

5 Vũ Ngọc Lan Chánh VP 3,857004 0914853753 lanvn

6

Lưu Công Thắng

Phó CVP

 

0948.423888

thanglc.sovh

           

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

 

 

           

7

Đặng Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

3.655685

0915.200889

oanhdtk.sovh

 

Thanh Tra 

 

 

 

           

8

Phạm Tuyết Bảo

Phó chánh Thanh tra

 

0915.213809

baopt.sovh

 

Phòng Tổ chức pháp chế

 

 

 

9

Lê Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

3.858805

0917.302933

hienltt.sovh

10

Phạm Thị Quỳnh Thoa

Phó phòng

3.657609

0913.286112

Thoaptq.sovh

 

Phòng Quản lý Văn hóa

 

 

 

11

Dương Thùy Phương

Trưởng phòng

3,851732

0943.884455

phuongdt.sovh

 

Phòng Quản lý TDTT 

 

 

 

12

Tạ Đình Chiến

Trưởng phòng

3.855865

0912.500612

chientd.sovh

13

Vũ Thị Đào

Phó phòng

3.855079 

0977.518583

daovt.sovh

 

Phòng Quản lý Du lịch 

 

 

 

14

Hoàng Văn Quý

Trưởng phòng

3,751,821

0984.100350

quyhv.sovh

           

 

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

 

 

 

15

Trần Thị Nhiện

Trưởng phòng

3,851,731

0982.530070

nhientt.sovh

16

Nguyễn Đình Hưng

Phó phòng

3,657,089

0973474171

hungnd.sovh

 

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình  

 

17

Nguyễn Mạnh Thường

Trưởng phòng

 

0915.015329

thuongnm.sovh

18

Hà Mai Hiên

Phó phòng

3,759,404

0973.321428

hienhtm.sovh

 

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6460

Tổng truy cập: 649522