Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

Ngày 15/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên (Đoàn kiểm tra số 2) do đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngày 14-10, Đoàn công tác của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Đại Từ

Khẩn trương trình phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn...

Kết quả phân tích, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Thái Nguyên năm...

Ngày 14/6/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Báo cáo số 65/BC-SNV về kết quả phân tích, đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Báo cáo đánh giá những kết quả...

Thị trấn Chợ Chu khảo sát mức độ hài lòng người dân về CCHC

Từ ngày 15/9, Ban thường trực UB MTTQ thị trấn Chợ Chu đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...