Tập huấn kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Phú Bình

10-06-2020 14:19

Ngày 29/5/2020, tại trung tâm huyện Phú Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã phối hợp với UBND huyện Phú Bình đã tổ chức Lớp tập huấn kiểm kê di tích theo  Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh.Tham dự lớp tập huấn có 70 đại biểu, học viên là các nhà quản lý văn hóa đại diện của Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phú Bình cùng các học viên ở 20 xã, thị trấn của huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe cán bộ Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên lớp trao đổi nhận diện về các loại hình di tích lịch sử văn hóa và trên địa bàn, cách khảo sát, khai thác thông tin, điền Phiếu kiểm kê di tích … Phú Bình là địa phương có nhiều đình, chùa, đền, miếu, nghè, nhà thờ họ; có 54 điểm di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng, 07 di tích Quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh. Theo số liệu cũ, có 69 di tích đã được kiểm kê từ năm 1996, đến nay đã 25 năm. Theo quy định của Luật Di sản văn hóa phải thực hiện kiểm kê rà soát di tích thường niên. Đợt tập huấn kiểm kê  lần này sẽ thu được nhiều kết quả mới  và đem lại hiệu quả tích cực cho việc quy hoạch định hướng về bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Phú Bình trong tương lại.Đình HưngQUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3756

Tổng truy cập: 561461