Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

07-10-2021 08:48

Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 


thainguyen.gov.vn

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5520

Tổng truy cập: 649425