Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

22-09-2021 20:09

Mời xem chi tiết tại File đính kèm 
Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5734

Tổng truy cập: 649451