Một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

16-06-2020 15:26

Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 195 - QĐ/ĐUK ngày 05/5/2008 của Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Sở Văn hoá - Thông tin với chi bộ tổng hợp của Sở Thể dục Thể thao, tiếp nhận đảng viên thuộc lĩnh vực du lịch từ Đảng bộ Sở Thương mại và Du lịch; tiếp nhận đảng viên thuộc lĩnh vực gia đình từ chi bộ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Thái Nguyên. Tập thể Đảng uỷ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực công tác của ngành.Nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020), dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, ngành VHTTDL đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, các mục tiêu quan trọng được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được nâng cao. Cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Tổ chức đảng và bộ máy của ngành từng bước được hoàn thiện,tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết trong Đảng bộ ngày càng được củng cố.
Khánh thành nhà bia di tích địa điểm thành lập và đóng quân của Cục tổng Thanh tra quân đội nhân dân Việt Nam
Các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được tăng cường, quy mô hoạt động lớn, sức lan tỏa sâu rộng, giành được nhiều sự quan tâm, đồng thuận tham gia của các cấp, các ngành trung ương, địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều hoạt động sự kiện với quy mô lớn được tổ chức thành công, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về con người và truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của vùng đất Thái Nguyên. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm thực hiện một cách toàn diện và có hệ thống, một vài kết quả nổi bật như: Xây dựng hoàn thành 03 Quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích;Thực hiện có hiệu quả Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; hoàn thành công tác kiểm kê di sản VHPVT giai đoạn 2011 - 2016; Trong nhiệm kỳ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lập hồ sơ khoa học và đã được Bộ VHTTDL có quyết định đưa vào Danh mục Quốc gia17 di sản tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, di sản Nghi lễ Then Tày, Nùng, Thái ở Thái Nguyên cùng một số tỉnh chính thức được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 13 tháng 12 năm 2019; lập hồ sơ khoa học xếp hạng 16 di tích quốc gia, 74 di tích cấp tỉnh; tu bổ tôn tạo được 74 di tích... đây là nguồn tài nguyên quý giá làm nền tảng cho khai thác và phát triển du lịch của tỉnh.
Lĩnh vực du lịch cũng được quan tâm đặc biệt, ngành đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Nhiều dự án, cơ sở hạ tầng du lịch đã được đầu tư và đi vào khai thác có hiệu quả như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá;Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, dự án đường ven hồ, di tích quốc gia Đền Mục – Chùa Hương Ấp được quy hoạch toàn diện, thời điểm hiện tại đang thực hiện đầu tư tôn tạo công trình Đền thờ Lý Nam Đế ....Du lịch cộng đồng Bản Quyên, huyện Định Hóa bước đầu đã thu hút được khách tham quan, trải nghiệm...những địa điểm nàyhứa hẹn sẽ cung cấp cho du khách các sản phẩm du lịch lịch sử, du lịch tâm linh, sinh thái và trải nghiệm hấp dẫn. 
Hội thảo khoa học về Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái 
Thể thao Thái Nguyên có bước phát triển mạnh mẽ, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018, Đoàn thể thao Thái Nguyên đạt 07 HCV, 09 HCB 15 HCĐ, đứng thưa 2/19 các tỉnh miền núi, 21/65 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, vượt 04 bậc so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.Trong thi đấu các giải lớn toàn quốc, khu vực và quốc tế cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: đạt 2013 huy chương các loại ở các giải thể taho quốc gia, 107 huy chương ở các giải thể thao quốc tế giải. Nổi bật trong năm 2019, em Nguyễn Thiên Ngân đã tham giải vô dịch Cờ vua trẻ thế giới tại Tây Ban Nha đạt 02 huy chương vàng ở các nội dung thi đấucờ nhanh và cờ chớp nhoáng,đạt danh hiệu kiện tướng quốc tế...VĐV Nguyễn Thiên Ngân và Nguyễn Thị Lý tham gia giả cúp Canoeing vô địch thế giới tại Hunggary đạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương đồng...Phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, gắn PTTDTTvới cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển đồng đều với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.  Công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; công tác gia đình, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Các chỉ tiêu về gia đình, làng bản, cơ quan văn hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DLvà lãnh đạo thị xã Phổ Yên trao đổi phương án phát huy giá trị di tích đền thờ Lý Nam Đế

Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong những ngành đa lĩnh vực, phạm vi hoạt động, quản lý cũng như mức độ ảnh hưởng gần như tác động đến tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực, tâm huyết, yêu nghề của mỗi cán bộ công chức, viên chức của ngành nói chung, công chức làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải trăn trở làm sao để “ văn hóa là động lực...” “ văn hóa là nền tảng...” để  “du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh “ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước...” làm sao để  “mỗi gia đình là tế bào khỏe mạnh của xã hội ..” như chủ trương mà Đảng và nhà nước ta đưa ra và quyết tâm thực hiện trong từng giai đoạn. 
Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong các lĩnh vực của ngành.Một là:Xác định mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa cần tiếp tục bám sát và chỉ đạo thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịKhóa XII, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 08/QĐ/TU, ngày 25/12/2018; Quy định 55-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.Hai là: Để công tác văn hóa, thể thao và du lịch phát triển bền vững, toàn diện tôi đề nghị Đảng bộ Sởtiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là công tác bồi dưỡng cho lớp các bộ kế cận đảm bảo vững về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong công tác thực thi nhiệm vụ công vụ.Ba là:Đưa nội dung chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và thực hiệnĐề án tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025 coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Bốn là:Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và đưa nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng Chính phủ điện tử trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. /. Trần Nhiện
 


QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:20876

Tổng truy cập: 561416