Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

10-06-2020 14:50

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của ngành, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên công chức, viên chức noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, có nhiều đổi mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Các chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực. 
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy của Đảng bộ Sở đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt đảng ủy, chi bộ định kỳ; trên cơ sở đăng ký của mỗi cá nhân từ đầu năm, đồng thời tổ chức nghiêm túc công tác tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng tháng, lấy kết quả làm động lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện bản thân
Trong những năm qua, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, không chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Đảng ủy Sở đã quyết định sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa và Đoàn Nghệ thuật thành một đầu mối và thành lập 02 Đảng bộ bộ phận Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật, Ban Quản lý khu Di tích Lịch sử- Sinh thái ATK, Định Hóa. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt cải cách, giải quyết nhanh gọn đúng thời gian quy định, đảm bảo minh bạch, khách quan, kịp thời, chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý triệt để đúng thẩm  quyền các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; làm tốt phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tích cực chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những tồn tại, bức xúc, băn khoăn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm không để xảy ra những vụ việc bức xúc nổi cộm; công tác Quốc phòng- An ninh được cấp ủy đảng bộ, chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Từ kết quả việc “làm theo” đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, cụ thể: 
Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều quy hoạch, đề án trọng tâm, trọng điểm, đúng hướng để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh;  tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm, nhất là việc huy động nguồn lực tham gia của xã hội; hiện nay tỉnh Thái Nguyên có 787 điểm di tích trong đó: đã được công nhận 01 di tích quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích; 49 di tích cấp quốc gia, 212 di tích cấp tỉnh; 17 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công  nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; các hoạt động UBND tỉnh giao được tổ chức thành công, nổi bật như: Festival Trà Thái Nguyên 2015; Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915 và công bố đưa vào sử dụng công trình Nhà tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915; chương trình kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tưởng niệm tri ân 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972...Nhiều chương trình nghệ thuật được đầu tư đã đạt được những giải cao tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật toàn quốc. Trong nhiệm kỳ có 04 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, nâng tổng số nghệ sĩ ưu tú thuộc ngành hiện đang công tác là 11; hoàn thành các chỉ tiêu về biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng vùng cao, cấp sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đa dạng hóa các loại hình thư viện, tủ sách, kết nối các hoạt động thư viện tỉnh với thư viện huyện và tủ sách cơ sở, tủ sách các cơ quan, trường học; xây dựng hệ thống thư viện điện tử;
Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh. Tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt 29,9%; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 23 %; 100% số trường học các cấp đảm bảo công tác giáo dục thể chất có chất lượng; 85% số trường học các cấp thực hiện chương trình ngoại khoá có nề nếp; 100% cán bộ chiến sỹ quân đội, công an rèn luyện thân thể thường xuyên; tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII; tham gia thi đấu 11 giải tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, đạt 31 huy chương các loại  (07HCV, 09 HCB, 15HCĐ), xếp thứ 21/65 tỉnh, thành và xếp thứ 02/19 tỉnh miền núi; xếp thứ 21/65 tỉnh, thành, ngành toàn quốc, vượt 4 bậc so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức, phối hợp tổ chức 22 giải thể thao toàn quốc và khu vực; 86 giải thể thao cấp tỉnh; 130 giải thể thao các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Thể thao thành tích cao được duy trì, trong đó tập trung các môn thể thao thế mạnh của tỉnh, đạt 1.925 huy chương, trong đó: 507 huy chương vàng, 621 huy chương bạc, 797 huy chương đồng; có 133 vận động viên đạt kiện tướng, 373 vận động viên cấp 1 quốc gia, Cung cấp 80 VĐV cho đội tuyển quốc gia; nhiều vận động viên đạt được thành tích cao tại các giải thể thao thế giới và khu vực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao về huy chương và đẳng cấp vận động viên.
Công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch được quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh với các hoạt động cụ thể như: du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, lịch sử, văn hóa.... từng bước được đầu tư phát triển dựa trên thế mạnh của tỉnh như: Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Núi Cốc gắn tài nguyên du lịch là các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể vùng chè Tân Cương Thái Nguyên; sản phẩm du lịch về nguồn với các sản phẩm văn hóa lịch sử gắn với giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; du lịch tâm linh..... Hiện nay có 02 tài nguyên du lịch được quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 07 điểm du lịch được quan tâm lập quy hoạch để mời gọi đầu tư phát triển; khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên (phiên bản thử nghiệm). Trên địa bàn toàn tỉnh, hiện có 450 cơ sở lưu trú du lịch; 35 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành (trong đó 06 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, còn lại 29 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa); khách du lịch đến với Thái Nguyên tăng dần qua các năm từ 7-10 % năm. 
Bên cạnh việc làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, trong những năm gần đây, Đảng bộ Sở lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính như đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc cấp (đổi) các loại giấy phép; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi, đến và hỗ trợ điều hành; tập trung triển khai các dự án đầu tư: thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa: cấp trang thiết bị, sản phẩm văn hoá, cấp sách …; hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; quan tâm, tích cực chỉ đạo thường xuyên chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 291.633 hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 90.57%; 2.650 xóm (thôn, làng, bản), tổ dân phố được công nhận danh hiệu Xóm (thôn, làng, bản), tổ dân phố văn hoá, đạt 91.28%; 1.535 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 94.40%. Thực hiện 02 tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả năm 2019 có 101/139 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 72,66%; 135/139) xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 97,12%. Tính đến nay, toàn tỉnh có 9/9 huyện, thành phố, thị xã thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông/Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; 180/180 xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Nhà văn hóa/hội trường đa năng; 2.653/2.903 xóm, bản, tổ dân phố có Nhà văn hóa. Công tác gia đình tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm mới, nội dung hình thức hoạt động phong phú. Đến nay, toàn tỉnh có 145 Mô hình phòng chống bạo lực gia đình; 805 CLB Phòng, chống bạo lực gia đình/ CLB gia đình phát triển bền vững. 
Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể. Ngoài việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,  làm tốt công tác đấu tranh chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 7 tập thể và 11cá nhân điển hình tiên tiến được đảng bộ Sở, Đảng bộ Khối biểu dương khen thưởng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, xét tuyển được thực hiện đồng bộ, đúng quy định; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp được 51 đảng viên, chuyển chính thức cho 74 đảng viên dự bị; giới thiệu 51 quần chúng ưu tú dự học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; 36 đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 34 đồng chí được cử bồi dưỡng Trung cấp lỹ luận chính trị; 06 đảng viên tham gia bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức. Các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ đảm bảo đúng quy trình, tiến độ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được đảng bộ triển khai thực hiện các quy định tại Điều 30, 32 về công tác kiểm tra, giám sát tại Điều lệ Đảng; Đề án số 05- ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 09/01/2019, tiến hành 12 cuộc kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra đột xuất các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; xem xét, thi hành kỷ luật 01 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; hằng năm, Đảng ủy Sở đều xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo quy định; trong nhiệm kỳ qua, không có đảng viên thuộc Đảng bộ bị xử lý kỷ luật vì vi phạm tham nhũng, lãng phí. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định cùng với đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nâng cao thu nhập, quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động do đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, phục vụ ngành được quan tâm thường xuyên.
Năm 2016-2019, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 11/11 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; hàng năm đều đủ chỉ tiêu chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kết nạp đảng viên.Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển ngành đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (Quỳnh Thoa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3745

Tổng truy cập: 561418