Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2746/KL-SVHTTDL Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 31/12/2020 Nguyễn Thị Mai
2 913/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/11/2020 Nguyễn Thị Mai
3 841/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 23/10/2020 Nguyễn Thị Mai
4 1826/TBKL-SVHTTDL Thông báo kết luận kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú và khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/09/2020 Nguyễn Thị Mai
5 568/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú và khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13/08/2020 Nguyễn Thị Mai
6 1320a/KL-SVHTTDL Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao bơi, lặn 06/07/2020 Nguyễn Thị Mai
7 309/QĐ-SVHTTDL về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 29/05/2020 Nguyễn Thị Mai
8 05/BC-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 02/03/2020 Đào Quang Thành
9 31/QĐ-SVHTTDL về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động lễ hội xuân Canh Tý 2020 17/01/2020 Nguyễn Thị Mai
10 1108a/QĐ-SVHTTDL phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 12/12/2019 Nguyễn Thị Mai

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5815

Tổng truy cập: 649447